Narodil som sa v Košiciach 19.mája 1954 ako tretie dieťa mojim rodičom mamke Márii a otcovi Pavlovi. Od útleho detstva som vyrastal na juhu v okolí univerzitnej nemocnice. Povinnú školskú dochádzku som absolvoval na tak trochu v tom čase špecifickej Základnej deväťročnej škole na Kukučínovej ulici v Košiciach.

Mám dve deti Zuzku a Paľka a nesmiernu radosť z vnúčika Andrejka a vnučky Amálky, ale zároveň veľký bôľ v duši, lebo ma nečakane navždy opustila moja milovaná manželka Zuzka, ktorá zomrela 22.11.2014. Vo svojom rodnom meste som vyštudoval Právnickú fakultu na UPJŠ, po ktorej som absolvoval základnú vojenskú službu v Brne. Po ukončení vojenskej služby som absolvoval štátnu rigoróznu skúšku a získal som titul „doktor práv“.

Po dvojročnej praxi právneho čakateľa prokuratúry som úspešne zložil prokurátorské skúšky a následne som bol vymenovaný za prokurátora Mestskej prokuratúry v Košiciach a neskôr som sa stal prokurátorom Generálnej prokuratúry v Bratislave.

Po narodení môjho syna sme sa z Bratislavy vrátili späť do Košíc. Od roku 1986 som pôsobil ako tajomník ObNV Košice IV.

Po vzniku územnej samosprávy v roku 1991 som po prvý krát získal dôveru voličov a bol som zvolený za starostu Mestskej časti Košice - Juh. Svojou prácou a postojmi som očakávania Južanov pravdepodobne naplnil, keďže som pozíciu starostu vďaka nim obhájil. Na ustanovujúcom miestnom zastupiteľstve 12. decembra 2014 som zložil sľub starostu na obdobie 2014-2018. V roku 2015 som bol menovaný za člena slovenskej delegácie vo Výbore regiónov EÚ v Bruseli. Mojou snahou v profesijnom ako aj osobnom živote je meniť veci k lepšiemu a pomáhať ľuďom. Mám voči vám, všetkým občanom veľký záväzok.

Ocenenia

V roku 2008 mi bolo za úspešnú cezhraničnú spoluprácu udelené prezidentom Maďarskej republiky štátne vyznamenanie „Rad rytierskeho kríža“.

V roku 2012  mi bola udelená  „Cena primátora mesta Košice“ za zásluhy o rozvoj verejno-prospešnej činnosti pre seniorov v rámci mesta Košice.

Riadim sa krédom:

„Len život žitý pre iných je hoden žitia.„

Albert Einstein

Životopis

Životopis Jaro Hlinka

Curriculum vitae